HISTORISK MUSEUM- FORVANDLING

FORVANLDING, er en ny utstilling på Historisk museum. Det er tydelig en interesse for middelalder og religiøsitet, og åpningen var utrolig med kanskje nærmere et par hundre mennesker i kø som ble sluppet inn puljevis. Undertittelen i utstillingen er forholdvis lang: «tro og hellige gjenstander i middelalderen». Det er en definert gjenstandsutstilling, som viser frem en rekke vakre gjenstander som har hatt status som hellig; helgenstatuer, altertavler og takmaleri fra Ål stavkirke. Utstillingsrommet er ikke stort, men det passer godt til temaet og man kommer tett på gjenstandene. Lyssettingen er bra, og spesielt kristusfiguren i nisjen på ene fondveggen får et sakralt og riktig uttrykk. Takmaleriet fra Ål stavkirke har de utrolig nok fått montert som en hvelving i det innerste del av rommet, og det er laget en trapp med plattform der en kan gå opp og se nærmere på detaljene. Det er i liten grad tekster i utstillingen. Kanskje litt for lite? I beskrivelsen står det at det handler om «religionens rolle i en uforutsigbar verden». Dette temaet er det vanskelige å få noe nærmere forklaring på. Det er tekster til gjenstandene, men ellers står gjenstandene mye for seg selv. En liten del settes verdien av «oljefondet» opp mot fortidens verdi og tro. Dette er ganske nedtonet og  budskapet forsvinner litt. Utstillingen fremstår likevel innbydende og virkemidlene som er brukt med lyssettingen mot dunkle og mørke bakgrunner forsterker den religiøse følelsen.