"GEOSPIREN"

"GEOSPIREN" Geologisk museum, Tøyen
Et interaktivt formidlingspill for barn, basert på fysiske figurer og RfID teknologi.

Naturhistorisk museum på Tøyen har tatt et lite skritt mot en fremtidsrettet digital formidlingform. Museet baserer seg i utgangspunktet på menneskelig formidling, der skoleklasser får faglig omvisning og tilrettelagt formidling.


Geospiren er et nytt tilbud som geolog Anne Birkeland har utviklet. Med hjelp av ekspertise fra interaksjonsdesign ved AHO er det laget filmpresentasjon som styres av fysiske landskapsformer med innebygget Rfid, som plasseres i et grønt felt midt på bordet når vi får beskjed på skjermen. Vi blir vi tatt med gjennom fire forskjellige landskapstyper, og lærer om to steinyper. Innholdet er veldig godt produsert, med høy kvalitet på film og formidling. De fysiske modellene er fint laget- både interessante i formen og holdbare. Dette er et relativt enkelt spill/ quiz/ formidling, men ved å velge nettop enkelhet på det nivået beholdes fokus på formidling rettet mot målgruppen uten at teknologien kommer i veien og konkurrerer om oppmerksomheten. Dette holder høy kvalitet og er en fin start på innføring av digital formidling i museet.

HVORDAN SKAL OSLO BLI?

Oslo kommune, byplansgrep Gjersrud - Stensrud
Utstilling Norsk form

Oslo er i vekst og det er viktig å sikre tilstrekkelig boligdekning fremover.
Gjersud- Stensrud, helt sør i Oslo er det siste større, ubebygde området innenfor byggesonen. Oslo kommune gjennomførte et parallelloppdrag høsten 2010 om utviklingen av området og tre konsulent-team har utviklet forslag til byplangrep. Forslagene skal danne grunnlag for videre diskusjon og planarbeid.
Noe av forslagene er også presentert i aviser tidligere i vinter.

Med dette som bakgrunn skulle en forvente at en utstilling for å presentere disse forslagene hadde hatt målsetting om å engasjere, informere og skape interesse.
Til nød fungerte det som informasjon. Utstillingen var i nedre etasje på DogA, med begresenset informasjon ved inngangen/ resepsjon hvor denne befant seg. Hovedutsitllingsarealet var stengt og under ombygging- og dermed burde dette fremheves tydelig.

Selve utstillingen var kun basert på plansjer montert på et primitivt opphengsystem. Ikke noe tilleggselementer, ingen interaktivitet eller forsøk på å gjøre materialet bedre tilgjengelig for publikum. Løsningen bar preg av hastverk og kort forberedelse, med et alt for lavt kvalitetsnivå til å blir presentert på DogA som tross alt skal fremme design og arkitektur. Rammer var saget og umalt på synlig endeved. Gaffatape er et viktig verktøy innen utstillingsdesign, men bør ikke brukes som synlig element for å holde rammer sammen. Plakater var i forskjellig format, som ga et alt for rotete uttrykk. Noen plakater var sklidd ned uten forsøk på å rette opp. Selve innholdet var svært variert presentert, men på en plattform som ofte arkitektutstilinger har. Masse tekst og kompliserte tekniske illustrasjoner som presses inn i plakatformat- som fagboksider forstørret til 70 x 100. Hvem er det som er målgruppen for denne informasjonen? Andre arkitekter og bygningsingeniører eller befolkningen som kanskje skal bosette seg i området en dag? Det er underlig at et såpass stort offentlig prosjekt som vil angå veldig mange mennesker i denne byen presenteres så totalt blottet for engasjerende formidling. Det finnes også så mange gode løsninger for temporære utstillinger at "hobbysnekring" på dette nivået burde vært unngått!