Design av utstilling og digital teknologi

Museer står nå oftere foran utfordringen med å tiltrekke seg og engasjere 
publikum. For å møte dette er det viktig med jevnlig oppdatert innhold og 
interaktivitet som kan treffe den ønskede målgruppen museet har definert. 
Digital teknologi kan brukes til å forsterke formidlingen. I motsetning til en ren 
plakat -og gjenstandsutstilling kan en digital utstilling oppdateres, tilpasses og 
kommunisere bredere.
Hvordan skape en fantastisk opplevelse!
10 punkter for suksessfull digital museumsdesign:
  1. Motivere publikum
  2. Fokus på innhold- ikke overless
  1. Fordypning - engasjer besøkende innenfor en historie
  2. Modulering: presenter mindre tema i stedenfor store komplekse emner
  3. "Tabloid" forenkling - la folk få med seg innholdet
  1. Flytmønster- arkitektoniske elementer, gjenta
  2. Skap nysgjerrighet
  1. Interaksjon - gi de besøkende en morsom opplevelse ved å koble seg mot følelser
  1. Integrer teknologi - teknologi skal øke de besøkendes opplevelse, ikke trekke dem bort fra det.
  2. Lagvis innhold - presenter informasjon på en hierarkisk måte
Ta & Føle på
Digital teknologi er ikke det samme som skjermer! En av museenes styrker er at man har autentiske objekter og historier. Det er museets gode historie som må ligge i bunn og fremheves ved hjelp av nye virkemidler. 
Museer bør fortrinnsvis være møteplasser hvor man forholder seg til tredimensjonale rom og gjenstander og der man kan få delta i aktiviteter og ha interaksjon med andre mennesker - unngå flate omgivelser bestående kun av print og skjerm (-er). 
Styr unna ”Billedbøker på vegg”. Mange har gjort den feilen ved å investere i "interaktivetet" som har resultert i noen touchskjermer i et hjørne der publikum kun kan klikke i seg frem i boksider.

Hele utstillingen kan designes som en aktivitet, der du selv må utforske historien og sette i gang innholdet ved hjelp av en styreenhet man får utdelt i starten. Det kan være så enkelt som et kort med strekkode, og så er det strekkodelesere som registrerer underveis og starter innhold i den sonen man kommer til. Da kan man tilpasse lyd, lys og bilde til den brukeren spesielt om man ønsker.
 iPhoner og iPader er nå begynt å finne veien inn i museer og utstillinger. Enten at museet selv har et sett og låner ut til publikum- eller at man baserer seg på at publikum selv har smartphone som kan brukes. Da kan det tilbys tilleggsinformasjon og fordypning rundt historien i utstillingen. Noen kunstmuseer har tatt det i bruk med utvikling av egne apper som gjør at publikum kan utforske bilder, få intervju med kunstner, audioguidet fortelling, at man lager et virutelt rom der man plutselig kan se ting som ikke finnes i rommet osv.  
Fysiske objekter kan brukes for å starte digitalt innhold. Man kan da kjenne objektenes materialoverflater og vekt, og samtidig gi en dypere formidling med å starte digitalt innhold med film, lyd og bilder. 
Man kan tenke seg tidslinjer, der besøkende skal plassere fysiske (kopier) av fossiler fra forskjellige tider på rett tidsalder. Når de legges på kan det være lydspor som forteller om det er riktig eller galt. Ved å plassere objekter på en fysisk tidslinje vil man lettere kunne huske fakta. 
En annen måte er å tenke at man bruker bevegelseskontrollert interaktivitet- at man  skal påvirke, gripe, flytte virtuelle gjenstander som er på skjermer eller projiseres i rommet. 
Multi-touch, flere brukere samtidig.
Bevegelsesstyring
RfID
Nintendo WII og XBOX Kinect har gjort dette tilgjengelig.
Strekkoder, Qr-koder.
HELHET
Det er lett å bli fanget av øyeblikkets behov.
Det er store muligheter ved å tenke helhetlig i bruk av digital teknologi.
Digital styring av utstillinger omfatter alt fra publikumsregistrering til AV-utstyr.
Digital lysstyring er viktig å ha med i designarbeidet fra starten. På samme måte som ved teater, opera og musikkscener så bruker man lyset til å skapes opplevelser. Sammen med lysdesigner programmeres alle lyspunkter slik man vil ha dem. 
Lysstyrke, fargevalør og dynamikk kan enkelt kontrolleres. Man kan også ha funksjoner som gjør at projektorer og lyssystemer selv melder fra om servicebehov. Man får en mail når de har nådd en viss tidsbruk og er klare for pæreskift. Dette gjør at man kan optimalisere lysbruken for en best mulig opplevelse for publikum, en god driftsøkonomi og et bedre miljøregnskap. 
SKALERING
En av de store utfordringene i museer er hvordan man skal kunne oppdatere innholdet slik at det tiltrekker seg nytt publikum, og får publikum til å komme tilbake.  
Tradisjonelt har man laget utstillinger som er statiske i den betydningen at de er basert på faste installasjoner og printflater. Det er viktig at en utstilling føles ny og aktuell for å tiltrekke seg publikum. 
Ved å ta i bruk innholdssystemer liknende det man bruker  på websider, der man legger innhold i en database og henter opp på stasjoner rundt i utstillingen, kan utstillingen gjøres dagsaktuell. Da er det fra en sentral PC der hele utstillingen kan oppdateres.
Facebook og twitter kan brukes aktivt i utstillingen- for å oppfordre publikum til å kommunisere med museets fagfolk på tema eller å legge inn egne erfaringer med bilder. 
Utstillingen kan utvides rundt et slikt system- ved å hekte på nye soner og kan fungere ved tilpassning til vandreutstiling. 
Man kan da lage muligheter som at utstillingen kan tilpasses de besøkende slik at f.ek.s at skoleklasser fra ungdomskolen kan få et innhold som passer deres nivå og skoleplan, og når det kun kommer et anløp med Cruiseskippassasjerer så kan utstillingen tilpasses dem i innhold.