Intervju

Hege Huseby som skriver bloggen "Morsomme, magiske, meningsfulle Museer" var hos oss og intervjuet Marianne og Tor. 

Tanker rundt utstillingsdesign i museer

Mange museer har opplevd økt besøk i året som har gått, og flere har fått søkelyset på seg i forhold til de kravene publikum setter til moderne fritidsaktiviteter.
MUD innlegg i Museumsnytt i mars- 2011: