EKEBERGPARKEN BESØKSSENTER

Søndagstur til Ekebergparken åpnet en mulighet til å ta en kikk på besøkssenteret, som har vært i drift i et par år. Utstillingen er designet og produsert av Kine Liholm, med grafisk design av Uniform. Det er ingen stor utstilling, men den er utnyttet godt. Materialene som er brukt til utstillingselementene holder en gjennomgående høy kvalitet. Grafikken er printet direkte på platene og produksjonen er utført av profesjonelle håndverkere. Det gjør at en holder på oppmerksomheten bedre. Det er beholdt et luftig og lyst uttrykk, uten å endre rommets arkitektur nevneverdig.  Det er heller ikke gjort noe forsøk på å blende utelys, men det fungerer greit siden det er naturen på utstiden som er tema, og sollyset og utsikten glir godt inn sammen med utstillingens lyssetting. Det er fine små detaljer, som maurene som går på gulvet og de utfreste bladmønstrene i vindeltrappen opp. Det er gode tekniske installasjoner, og den store stasjonen der en kan slå av de forskjellige lydkildene som finnes så nære byen for å høre den egentlig naturlyden er fin og lærerik. Formidlingen kunne vært litt mer «spenstig», da den fremstår noe statiskt og saklig, men hovedinntrykket er fint. Det gir en ro å gå gjennom utstillingen- som å gå i skogen på utsiden. Med det har de jo oppnådd det jeg vil tror er målsettingen med utstillingen.