"GEOSPIREN"

"GEOSPIREN" Geologisk museum, Tøyen
Et interaktivt formidlingspill for barn, basert på fysiske figurer og RfID teknologi.

Naturhistorisk museum på Tøyen har tatt et lite skritt mot en fremtidsrettet digital formidlingform. Museet baserer seg i utgangspunktet på menneskelig formidling, der skoleklasser får faglig omvisning og tilrettelagt formidling.


Geospiren er et nytt tilbud som geolog Anne Birkeland har utviklet. Med hjelp av ekspertise fra interaksjonsdesign ved AHO er det laget filmpresentasjon som styres av fysiske landskapsformer med innebygget Rfid, som plasseres i et grønt felt midt på bordet når vi får beskjed på skjermen. Vi blir vi tatt med gjennom fire forskjellige landskapstyper, og lærer om to steinyper. Innholdet er veldig godt produsert, med høy kvalitet på film og formidling. De fysiske modellene er fint laget- både interessante i formen og holdbare. Dette er et relativt enkelt spill/ quiz/ formidling, men ved å velge nettop enkelhet på det nivået beholdes fokus på formidling rettet mot målgruppen uten at teknologien kommer i veien og konkurrerer om oppmerksomheten. Dette holder høy kvalitet og er en fin start på innføring av digital formidling i museet.